Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 30 mln zł.

Główną ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

Pierwsza edycja programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2142 kluby sportowe ze wszystkich województw. Dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano pracę 5 tys. szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia sportowe dla 130 tys. dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI