Artykuły z kategorii

Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej

Integracja środowiska pedagogiki specjalnej w województwie warmińsko-mazurskim była celem seminarium, które odbyło się w czwartek (16 marca) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku.

Eksperci w dziedzinie pedagogiki specjalnej rozmawiali o zadaniach i wyzwaniach, przed jakimi stają na co dzień, w dążeniach do zacieśnienia współpracy i relacji środowiska specjalnego z lokalnymi społecznościami na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie, które odbyło się już po raz drugi, miało służyć propagowaniu idei integracji i edukacji integracyjnej w szkolnictwie ogólnodostępnym dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Zebrani poznali również modele wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemach edukacji innych krajów (Chorwacja, Węgry), dylematy w pracy pedagoga specjalnego czy też sposoby motywowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doceniając działania ełckiej placówki, zaprosiła dyrekcję do współpracy i zorganizowania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego II Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej.