Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Poznaliśmy listę ofert, które otrzymały dotację z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

Ocenie zostały poddane oferty na zadania zawarte w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z zakresu kultury fizycznej na rok 2017.

Ilustracja do tekstu - książka. Fot. stockvault.net

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na lekturę, która będzie czytana w ramach Narodowego Czytania 2017.

Głosowanie potrwa do 15 lutego.

www.bojery.pl

Po raz 11. Karol Jabłoński sięgnął po mistrzostwo świata w bojerach w klasie DN. Bardzo dobrze spisali się także inni reprezentanci Warmii i Mazur.

Tegoroczne zmagania odbyły się na jeziorze Kegonsa w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niestety szyki bojerowców pomieszały warunki pogodowe, bowiem rozegrano jedynie trzy wyścigi.

Ilustracja do tekstu

Od 5-8 lutego 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się walne zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Mleczarstwa EUROPEL.

EUROPEL zrzesza nauczycieli i naukowców z ponad 50 instytucji z całego Starego Kontynentu. Jego głównym celem jest wsparcie edukacji i rozwoju technologicznego mleczarstwa.