Strona główna arrow Ekologia arrow Z WIZYTĄ W „ZIELONEJ SZKOLE”

Z WIZYTĄ W „ZIELONEJ SZKOLE” PDF Drukuj
Redaktor: Irena Jarosik   
04.05.2011.
     Szkoła Podstawowa w Kruszewcu uczestniczy w projekcie „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. W tym projekcie uczestniczą placówki oświatowe z czterech województw : łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

 

Celem projektu jest popularyzacja obszarów Natura 2000 , promocja obszarów chronionych pod względem atrakcji przyrodniczych i kulturowych, uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz lokalnej społeczności konieczności ochrony cennego siedliska w celu jego zachowania dla następnych pokoleń, uzmysłowienie konieczności ochrony siedlisk w celu zapobieżenia wyginięciu gatunków oraz wsparcie procesów dydaktycznych poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, przyrody i biologii. Realizatorem „Zielonej szkoły" jest Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „ Tilia", Szkoła Leśna na Barbarce.

W dniach 13 - 15 kwietnia 45 uczniów klas III - VI naszej szkoły wraz z trzema opiekunami uczestniczyło w „Zielonej Szkole" na Barbarce koło Torunia.

Osada Barbarka położona jest w lesie, w kotlinie toruńskiej. Na przełomie XIX / XX wieku ze względu na niecodzienne piękno flory i fauny stała się ona miejscem wypoczynkowym dla mieszkańców miasta. W roku 2004 z inicjatywy władz Torunia powołana została Szkoła Leśna na Barbarce. Głównym celem placówki jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo - ekologicznej, w tym: chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego, oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zajęcia edukacyjne na Barbarce odbywały się w dwóch grupach: dla klasy III oraz dla klas IV - VI oraz przybierały dwie formy: zajęć teoretycznych oraz praktycznych - terenowych. Podczas zajęć terenowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu poznawali zasady gospodarki leśnej oraz podziwiali faunę i florę regionu. Oprócz pospolitych borów sosnowych i mieszanych zobaczyć można było partie świetlistej dąbrowy, ubogiego grądu lęgu i olsu, wśród fauny natomiast spotkać łasicowate, dzięcioły, sikorki czy większe zwierzęta jak lisa, sarnę lub dzika. Zajęcia te, ze względu na typową dla zielonej szkoły formę zainteresowały uczestników wycieczki. Rozpoznawali oni bowiem drzewa i zwierzęta oraz chętnie uczyli się gatunków chronionych. Zajęcia edukacyjne odbywały się w 3 blokach: „Ochrona przyrody w regionie", „Chcę żyć ekologicznie" i „ Zwierzęta , rośliny i grzyby chronione".

Podczas warsztatów ekologicznych ogromną atrakcją dla dzieci było lepienie z gliny postaci zwierząt oraz wykonanie plakatów zachęcających do ochrony przyrody i posterów ekologicznych „Obszary chronione Natura 2000".

W drodze powrotnej niewątpliwą atrakcją dla wszystkich uczestników było zwiedzanie Torunia. Zobaczyliśmy Stare Miasto, pomnik Mikołaja Kopernika, a dzieci przywiozły do domów szczególne prezenty - pyszne toruńskie pierniki.

 

Galeria zdjęć


 

Zmieniony 04.05.2011.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »