Digital OfficePublic Information Section
czarnobiay A A A
Wyszukiwanie zaawansowane
Mainpage
Mainpage

Komunikat PDF Print
Written by administrator   
21.10.2014.
There are no translations available

Komunikat

Miejska Komisja Wyborcza w Kisielicach uprzejmie informuję, że dnia 22.10.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach w sali nr 1 odbędą się dwa losowania. Pierwsze o godz. 16:00 dotyczyć będzie nadania jednolitych numerów list kandydatów na radnych, natomiast drugie o godz. 16:30 składów obwodowych komisji wyborczych. Szczegółowe informacje dostępne są w BIP - link.

Last Updated 21.10.2014.
 
Potrójne wyróżnienie Gminy Kisielice PDF Print
Written by administrator   
20.10.2014.
There are no translations available

Potrójne wyróżnienie Gminy Kisielice

Szanowni Państwo,

17 października 2014 w Warszawie odbyła się uroczysta gala kończąca XIII edycję konkursów: „Gmina Fair Play” oraz „Przyjazna Polska”. Organizatorem konkursów jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Jest nam miło poinformować, iż w tym roku Gmina Kisielice została dwukrotnie doceniona za dotychczasową działalność m.in. inwestycyjno-ekologiczną. Natomiast Panu Tomaszowi Koprowiakowi Burmistrzowi Kisielic przyznano tytuł „Samorządowego Menedżera Roku 2014”.

Burmistrz Kisielic odebrał wyróżnienie za „wizjonerskie, konsekwentne i skuteczne działania, które sprawiły, że mało znana gmina miejsko-wiejska z dziedzictwem popegeerowskim znalazła się w gronie niekwestionowanych liderów w zakresie realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii w woj. warmińsko-mazurskim, które uczyniły z Gminy Kisielice "gminę samowystarczalną energetycznie” czytamy w uzasadnieniu kapituły konkursu. Pamiątkowe wyróżnienie Burmistrz Kisielic odebrał z rąk Pana Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra gospodarki. Oprócz Burmistrza Kisielic, tytuł otrzymało dwóch samorządowców: PAN TADEUSZ CZAJKA Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz PAN TOMASZ ŚMIETANKA Burmistrz Gminy Kozienice.

Po raz pierwszy Gmina Kisielice otrzymała certyfikat i godło promocyjne „Przyjazna Polska” i została laureatem certyfikacji Zielona Gmina”. Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą.

Ponadto po raz dziewiąty Gmina Kisielice uzyskała certyfikat Gmina Fair Play. Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Więcej informacji o konkursie i tegorocznej edycji na stronach: www.fairplay.pl, www.przyjaznapolska.pl, www.wyborcza.pl oraz www.samorzad.pap.pl.

GALERIA ZDJĘĆ

Last Updated 21.10.2014.
 
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PDF Print
Written by administrator   
20.10.2014.
There are no translations available

"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwa warmińsko-mazurskiego"

W imieniu Marszałka Województwa Warmońsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, chcielibyśmy przedstawić Państwu szczegóły, dotyczace projektu unijnego "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" jednego z największych projektów, realizowanych obecnie na rzecz całego naszego regionu. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci swiatłowodowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach poniżej.

Załączniki:
SSPW - pakiet informacja o korzyściach
SSPW - pakiet informacja o projekcie

Last Updated 20.10.2014.
 
Gmina Kisielice w TVP 1 PDF Print
Written by administrator   
20.10.2014.
There are no translations available

Gmina Kisielice w TVP 1

W dniu 18 października 2014r. w trakcie głównego wydania wiadomości na kanale TVP1 został wyemitowany materiał nt. dotychczasowych osiągnięć Gminy Kisielice w zakresie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii oraz prestiżowego wyróżnienia jakie Gmina za te działania otrzymała 24 czerwca 2014r. w Brukseli. Materiał dostępny jest na stronie TVP pod adresem: http://wiadomosci.tvp.pl.

Last Updated 20.10.2014.
 
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach PDF Print
Written by administrator   
16.10.2014.
There are no translations available

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Miejskiej
w Kisielicach

Uprzejmie zapraszam na XLII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2014-2030,
2) dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
3) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Iławskim w zakresie dowozu dzieci z Gminy Kisielice do Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach,
5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Susz w zakresie dowozu dzieci z Gminy Susz do Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach,
6) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łęgowie,
7) udzielenia Panu Tomaszowi Koprowiakowi –Burmistrzowi Kisielic upoważnienia do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Kisielice Porozumienia z Samorządem Województwa na rzecz realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, powstającego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013),
8) kierunków działania Burmistrza Kisielic dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji,
9) podatku od nieruchomości infrastruktury "ostatniej mili",
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Kisielice,
11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kisielicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 55/11,
12) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015”.

5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Last Updated 20.10.2014.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 520