Digital OfficePublic Information Section
czarnobiay A A A
Wyszukiwanie zaawansowane
Mainpage
Mainpage

Życzenia Wielkanocne PDF Print
Written by administrator   
31.03.2015.
There are no translations available

Last Updated 31.03.2015.
 
Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach PDF Print
Written by administrator   
25.03.2015.
There are no translations available

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej
w Kisielicach

Zapraszam na VI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
5) zatwierdzenia przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kisielicach, taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kisielice,
6) przekazania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach dopłaty dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków,
7) wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych na terenie Gminy Kisielice,
8) odwołania Skarbnika Gminy Kisielice,
9) powołania Skarbnika Gminy Kisielice.

5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
7a. Wystąpienie Pani Stanisławy Pańczuk- Prezesa Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

 

Last Updated 25.03.2015.
 
URUCHOMIENIE PROGRAMU PROSUMENT NA WARMII I MAZURACH PDF Print
Written by administrator   
25.03.2015.
There are no translations available

URUCHOMIENIE PROGRAMU PROSUMENT
NA WARMII I MAZURACH

WFOŚiGW Olsztyn postawił przed sobą bardzo ambitne zadanie – jeszcze w tym roku planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji. Taka szybkość działania wynika z przeprowadzonej analizy rynku, wskazującej iż zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe chcą przystąpić do programu, chociaż już dzisiaj niektórzy zainteresowani mają świadomość, że część planowanych przez nich inwestycji nie spełnia wszystkich warunków programu. Dlatego projekty będą musiały przejść rzetelną selekcję. Olsztyński fundusz chce zaoferować swoje usługi jeszcze przed wejściem do programu zainteresowanych banków. kiedy bowiem zostanie uruchomiona kolejna droga dofinansowania mikroinstalacji oze, część potencjalnych klientów może wybrać tę opcję.

ILE ZAROBIĄ PROSUMENCI ZA WYTWORZONY PRĄD?
Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródła energii. Ustawa zagwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji odkup “zielonej” energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa. Zapis w ustawie dzieli prosumentów na grupę małych instalacji do 3 kW i grupę większych instalacji od 3kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miałoby wynieść ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej 40 - 70 gr/ kWh.

Niestety przy obowiązujących cenach instalacji solarnych inwestycja w urządzenie OZE zwróci się może po 8 latach. Operatorzy sieci energetycznych są zobowiązani do przyłączenia instalacji OZE. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Więcej na www.pompyciepla.center, www.nfosigw.gov.pl.

Last Updated 25.03.2015.
 
Zakończyliśmy I etap projektu. PDF Print
Written by administrator   
24.03.2015.
There are no translations available

Zakończyliśmy I etap projektu.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 22.02.2015 r. zakończyła I etap projektu ”Współpraca się opłaca”, który był realizowany od listopada 2014 r. dla Gminy Kisielice. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z Gminy Susz, z Gminy Kisielice oraz Miasta i Gminy Prabuty.

Projekt zakładał szkolenia dla zakwalifikowanych uczestników w zakresie zapoznania się z dobrymi praktykami dotyczącymi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ramach Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
Trenerzy przez 6 sesji szkoleniowych, przedstawili i omówili kilkanaście przykładów praktycznego wdrażania projektów w gminach i małych miastach. Prowadzący w trakcie zajęć kładli duży nacisk na rolę lidera i budowanie właściwych relacji w zespole. Warsztaty uświadomiły przedstawicielom JST i OP, że mobilizowanie i angażowanie do działania wszystkich członków grupy, właściwe zarządzanie czasem i prawidłowa informacja zwrotna stanowią ważne elementy w osiąganiu sukcesu, właściwych oddziaływań i stosunków międzyludzkich we wszelkiego rodzaju zbiorowościach formalnych i nieformalnych.
Ważnym elementem cyklu szkoleń, były wspólne spotkania grup samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych poszczególnych gmin. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania na tematy dotyczące poszczególnych jednostek i zespołów w ramach zajęć praktycznych i ćwiczenie umiejętności porozumienia się i zarządzania zasobami ludzkimi w czasie gier szkoleniowych.
Od marca Uczestnicy szkoleń rozpoczynają kolejne zadania na rzecz budowania dialogu społecznego, poprzez pracę w zespołach nad stworzeniem Gminnej Strategii Współpracy w Gminie Kisielice na lata 2015 – 2020.
Cykl szkoleniowy zakończył się 22.02.2015 uroczystym wręczeniem certyfikatów i publikacji książkowych dla przedstawicieli z Gminy Kisielice.

GALERIA ZDJĘĆ

Last Updated 24.03.2015.
 
"Czytam w podróży... Herberta" PDF Print
Written by administrator   
18.03.2015.
There are no translations available

"Czytam w podróży... Herberta"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach i Filie biblioteczne w Goryniu i Jędrychowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Czytam w podróży... Herberta" organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Celem akcji jest upowszechnienie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta i zachęcenie społeczeństwa do czytania twórczości Herberta - na przykład podczas podróży.
„Czytam w podróży…Herberta” jest kolejnym przedsięwzięciem promującym czytelnictwo organizowanym przez Fundację w ramach kampanii „Pan Cogito”. W tym roku akcja zaplanowana jest na 24 marca (wtorek). W tym dniu serdecznie zapraszamy do biblioteki, każdy otrzyma zakładkę z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta, które zainspirują do zainteresowania twórczością Poety i poezją w ogóle.

Last Updated 18.03.2015.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 576