Digital OfficePublic Information Section
czarnobiay A A A
Wyszukiwanie zaawansowane
Mainpage
Mainpage

Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe PDF Print
Written by administrator   
18.02.2015.
There are no translations available

Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe

W dniu 17 lutego 2015 r odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach oraz Filli bibliotecznej w Jędrychowie spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe , której jedno z życiowych mott brzmi "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu."
„Jeśli jest coś, co możesz zrobić, albo ci się śni, że możesz, zacznij to robić. W śmiałości tkwi geniusz potęga i magia" - mawia pisarka. Pani Jolanta Szwalbe z pamięci cytowała sentencje ludzi pióra, nauki, kultury. Wymieniała Wiktora Hugo, księdza Twardowskiego, Urszulę Ledóchowską, Marka Aureliusza, Antoine de Saint-Exupery, Rabindranatha Tagore i wielu innych. Mówiła, że bez względu na wiek należy marzyć i realizować swoje marzenia, bo nic nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia i dlatego warto je wydobyć z siebie. Należy też słuchać swojej intuicji i swojego serca gdyż człowiek jest kopalnią złota, z której możesz wydobyć wszystko, co Ci potrzebne do wspaniałego i radosnego życia. Opowiadała o sobie, o twórczości, o ludziach na których się wzoruje. Podczas spotkania autorka prezentowała swoje książki, które są zbiorami cytatów: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Sekrety istnienia”, „Złap wiatr w żagle”, i „Wyrusz w drogę”, które można było zakupić wraz z dedykacją.

GALERIA ZDJĘĆ

Last Updated 20.02.2015.
 
Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach PDF Print
Written by administrator   
18.02.2015.
There are no translations available

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej
w Kisielicach

Zapraszam na V - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Wręczenie podziękowań odchodzącym sołtysom.
4. Wręczenie nowo wybranym sołtysom zaświadczeń o wyborze.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
3) określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego działającego na terenie Gminy Kisielice,
4) przyjęcia zmian w treści Statutu Związku Gmin „Jeziorak”,
5) przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice”,
6) przystąpienia do sporządzenia zmian „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice”.

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Last Updated 18.02.2015.
 
Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2015 r. PDF Print
Written by administrator   
16.02.2015.
There are no translations available

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.

Burmistrz Kisielic uprzejmie informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych w 2015 r. na terenie miasta jak i gminy Kisielice. Szczegółowe dane dostępne są w załącznikach.

Załączniki:
1. Harmonogram dla miasta.
2. Harmonogram dla wsi.

Last Updated 16.02.2015.
 
KOMUNIKAT Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie PDF Print
Written by administrator   
13.02.2015.
There are no translations available

KOMUNIKAT
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie

W 2015 roku w związku z kolejną „AKCJĄ PIT” tradycyjnie pracownicy Urzędu Skarbowego w Iławie pełnić będą dyżury w Urzędach Miast i Gmin miejscowości: Lubawa, Zalewo, Kisielice i Susz.

Dyżur w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach odbędzie się
dnia 18.03.2015 r. w godz. od 9°° do 14°°

U osób tych można będzie:
- zaopatrzyć się w druki zeznań podatkowych
- złożyć zeznania podatkowe
- otrzymać informację w zakresie wypełniania zeznań.

Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest na tablicach informacyjnych Urzędu Skarbowego w Iławie, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach informacyjnych Urzędów Miast i Gmin, gdzie pełnione będą dyżury.
Ponadto w urzędach Miast i Gmin w terminach wskazanych w załączonym harmonogramie w widocznych miejscach wystawiona będzie skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucić zeznania podatkowe.

Załaczniki:
1. Harmonogram dyżurów

Last Updated 13.02.2015.
 
Informacja o funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny PDF Print
Written by administrator   
02.02.2015.
There are no translations available

Informacja o funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny
od 1 stycznia 2015 r.

W dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek i ulg.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny została przyjęta przez Sejm w dniu 5 grudnia 2014 r. i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1863 i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Karty będą przysługiwały rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 lat - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę, uchodźcy.

Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych.

Karta uprawnia – i po wprowadzenia ustawy dalej będzie uprawniać – do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają podpisane umowy z ministrem pracy lub wojewodami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających znajduje się na stronach internetowych MPiPS. Podmioty, które przyznają zniżki, mają prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

W dniu 23 grudnia 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1954).

Dotychczasowe przepisy w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostały uchylone na podstawie:
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956),
• uchwały nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 1222).
Wszystkie ww. przepisy obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18, tel. 552756441

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania pod adresem: www.rodzina.gov.pl w zakładce duża rodzina.

Druki do pobrania:
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Last Updated 02.02.2015.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 565