Digital OfficePublic Information Section
czarnobiay A A A
Wyszukiwanie zaawansowane
Mainpage
Mainpage

Ogłoszenie o zamiarze chęci wyboru operatora transportu zbiorowego PDF Print
Written by administrator   
31.07.2015.
There are no translations available

Informacja o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, ze zm.), informuję, że w 2016 roku Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13)

Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych.

Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

Przewidywana data rozpoczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia to sierpień 2016 r.

Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Szczegółowe informacje w załąłcznikach poniżej.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamiarze chęci wyboru operatora
2. Plan transportu na terenie Gminy Kisielice

Last Updated 31.07.2015.
 
Nocne granie na Orliku w Kisielicach PDF Print
Written by administrator   
23.07.2015.
There are no translations available

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie uczestnika
3. Karta uczestników

Last Updated 23.07.2015.
 
Festyn Pierogowy w Goryniu PDF Print
Written by administrator   
21.07.2015.
There are no translations available

Załączniki:
1. Regulamin konkursu

Last Updated 21.07.2015.
 
Zapraszenie na IX - Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach PDF Print
Written by administrator   
20.07.2015.
There are no translations available

Zapraszam na IX - Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowania deficytu,
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Last Updated 20.07.2015.
 
OGŁOSZENIE PDF Print
Written by administrator   
20.07.2015.
There are no translations available

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kisielic uprzejmie informuje o ogloszeniu klęski suszy na terenie Gminy Kisielice. W związku z tym rolnicy mogą składać wnioski w zakresie oszacowania strat spowodowanych suszą. Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
1. Ogłoszenie Burmistrza Kisielic

 

Last Updated 20.07.2015.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 622