Digital OfficePublic Information Section
czarnobiay A A A
Wyszukiwanie zaawansowane
Mainpage
Aktualności
Mainpage

Gmina Kisielice ZWYCIĘZCĄ w Brukseli” PDF Print
Written by administrator   
24.06.2014.
There are no translations available

Gmina Kisielice ZWYCIĘZCĄ w Brukseli”

Gmina Kisielice zwyciężyła w kategorii „MANAGENERGY” w ramach prestiżowego wydarzenia pn. „Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards„ - corocznej ogólnoeuropejskiej inicjatywy organizowanej przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest promocja i wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, agencji energetycznych które swoimi działaniami wyróżniają się na tle całej Unii Europejskiej m. in w zakresie:
- działań mających na celu zróżnicowanie źródeł dostaw energii w oparciu o odnawialne zasoby,
- poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania energią,
- gospodarki niskoemisyjnej,
- innowacyjnymi wdrożenia w branży OZE.

W tym roku nagrody przyznano w 6 kategoriach. 5 czerwca Komisja Europejska opublikowała listę 5 nominowanych dla każdej z kategorii, tym samym wyłoniono 30 najlepszych projektów z 342 z całej Europy. Oprócz Kisielic w gronie nominowanych znalazły się projekty z: Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii oraz Szwecji. Wśród nominowanych Kisielicki projekt był jedynym z Polski.
Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w dniu 24 czerwca w Brukseli w budynku Charlemagne, nagrodę dla Gminy Kisielice odebrał osobiście Burmistrz Kisielic – Tomasz Koprowiak.

Kisielice zwyciężyły w swojej kategorii projektem pn. „Gmina Kisielice- Samowystarczalna Energetycznie Gmina” w ramach którego zostały opisane dotychczasowe działania i osiągniecia gminy z zakresu:
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
- dążeń do uniezależnienie się energetycznego gminy,
- lokalnego rozwoju gospodarczego w oparciu o inwestycje w OZE.

Wszystkie dotychczasowe inwestycje z obszaru gminy można podzielić na trzy główne grupy: energetykę wiatrową, wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj w Brukseli odbieram tę nagrodę, nagrodę dla całej naszej społeczności lokalnej, wszystkich mieszkańców.” - tak powiedział w swoim wystąpieniu zaraz po wręczenie nagrody Tomasz Koprowiak- Burmistrz Kisielic.

Wszystkie informacje nt. konkursu i nominacji znajdują się pod adresem http://www.eusew.eu/

GALERIA ZDJĘĆ

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRODY

Last Updated 30.06.2014.
 
„II Ogólnopolski Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Kisielic” PDF Print
Written by administrator   
23.07.2014.
There are no translations available

„II Ogólnopolski Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Kisielic”

Dnia 19 lipca b.r. odbył się w Limży „II Ogólnopolski Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Kisielic” zorganizowany przez Stowarzyszenie „ ZGODA” z Limży. Bieg odbył się na trasie Limża – Pławty Wielkie – Limża i wynosił 10 km.
Na starcie stanęło 29 zawodników i wszyscy ukończyli bieg w wyznaczonym czasie. W klasyfikacji ogólnej wygrał Mariusz Kowalski ze Sztumu z czasem 35,28, drugi był Wojciech Retka z Susza – czas 36,51, a trzecie miejsce zajął Piotr Kamiński z Iławy z czasem 37,10. W kategorii kobiet wygrała Iga Zaleśkiewicz z Susza – czas 48,33, druga była Bożena Lulińska też z Susza – czas 52,26, a trzecia Grażyna Bulik z Laseczna – czas 53,01. Najmłodszym uczestnikiem biegu był 13 letni Kacper Głowacki z Grodźca, który w biegł na metę z czasem 47,31, a najstarszym Jerzy Szymański (lat 70) z Kurzętnika – czas 50,63. Najlepszym Zawodnikiem Gminy Kisielice został Mariusz Galicki – czas 48,25.
Na mecie biegu każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal wręczany przez Burmistrza Kisielic Pana Tomasza Koprowiaka. Bieg był podzielony na sześć kategorii wiekowych, gdzie trzech pierwszych zawodników z danej kategorii otrzymało puchary i upominek. Wśród wszystkich zawodników zostały rozlosowane nagrody rzeczowe.
W tym samy dniu miały miejsce jeszcze trzy biegi. W pierwszym uczestniczyły dzieci, w drugim młodzież, zaś ostatni bieg należał do organizatorów II Biegu Przełajowego Limża 2014 i zakończył on rywalizację sportową.
Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, którzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem naszej imprezy sportowej – Pani Urszuli Mossety za opiekę medyczną, Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji z Kisielic. Głębokie podziękowania składamy również naszym sponsorom, którzy w dużej mierze przyczynili się do organizacji naszych zawodów – p. Tomaszowi Koprowiakowi Burmistrzowi Kisielic, p. Jackowi Karczewskiemu – Nadleśnictwo Susz, p. Małgorzacie i Jerzemu Jakubczyk, p. Mirosławowi Kukuła, p. Agnieszce i Jackowi Feige, p. Wiolecie i Czesławowi Dudzik oraz p. Rafałowi Markowskiemu.

Organizator Biegu
Roman Fotek

GALERIA ZDJĘĆ

Last Updated 23.07.2014.
 
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O MISTRZOSTWO GMINY KISIELICE PDF Print
Written by administrator   
22.07.2014.
There are no translations available

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O MISTRZOSTWO
GMINY KISIELICE

Dnia19 lipca 2014r na Orliku w Kisielicach odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Kisielice. W turnieju uczestniczyło ośmiu zawodników: Piotr Komoniewski, Karol Różański, Maciej Manista, Jacek Księżyk, Piotr Wrzosek, Jarek Manista, Krzysiek Tomaszewski, Tomasz Kaniecki. Turniej rozegrano systemem pucharowym do sześciu gemów, gdzie przegrywający odpadał z dalszej rywalizacji. Mecze były bardzo zacięte i interesujące.. Zwycięzcą turnieju został Tomasz Kaniecki, który w finale pokonał Maćka Manistę. Zdobywca pierwszego miejsca został nagrodzony pucharem. Organizatorem turnieju był Animator – Karol Różański.

Last Updated 22.07.2014.
 
KARTA DUŻEJ RODZINY PDF Print
Written by administrator   
16.07.2014.
There are no translations available

Ogłoszenie o sposobie wydawania Karty Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje:

1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
• Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach ul. Sienkiewicza 18 w pokoju księgowości
• lub pobrać poniżej

5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.
6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach ul. Sienkiewicza 18 (pokój w księgowości - tel. 55 2756441).
7. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
10. Karta duża rodziny uprawnia do zniżek i ulg.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl.

Last Updated 17.07.2014.
 
NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH PDF Print
Written by administrator   
14.07.2014.
There are no translations available

18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA
O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Oto istota wprowadzanych zmian:
• Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
• Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
• Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
• Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:
• nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
• pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach - mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,
• zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
• tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

Last Updated 14.07.2014.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 490