Artykuły z kategorii

Aktualności

Ilustracja do tekstu

Konkurs Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego ma na celu wspieranie produkcji filmowej związanej z naszym regionem. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Produkcja ma się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz budowania jego pozytywnego wizerunku poprzez tematykę, twórców i realizację filmów na Warmii i Mazurach.

Plakat zapowiadający koncert "Abba symfonicznie"

Aż na trzech koncertach będzie można posłuchać muzyki zespołu ABBA w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

9,10 i 11 marca przeboje grupy zaśpiewają soliści ze Studia Accantus: Natalia Piotrowska, Karolina Warchoł, Kuba Jurzyk i Wiktor Korszla.

Wykopaliska w grodzisku w Węgielsztynie

Podczas najbliższego spotkania, które odbędzie się w czwartek (9 marca) w olsztyńskim Muzeum Warmii i Mazur, prelekcję wygłosi Sławomir Wadyl (Uniwersytet Warszawski).

Przedstawi grodzisko w Węgielsztynie koło Węgorzewa w świetle dawnych i nowych badań archeologicznych.

Fragment plakatu zapowiadającego spotkanie z cyklu "Literatura jest kobietą"

8 marca o godz. 17 odbędzie się w olsztyńskiej bibliotece Planeta 11 dyskusja na ten temat.

Zaproszeni goście porozmawiają o społecznych, historycznych i kulturowych kontekstach literatury kobiecej, a także o stereotypach narosłych wokół kobiecego pisarstwa.