Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Ideą ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” jest promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi.

Ważna jest również popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi; prezentacja dorobku polskiej wsi; promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi; inicjowanie przekształceń polskiej wsi; wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Targi w Ostródzie

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się Centrum Konferencyjno-Targowym Expo Mazury w Ostródzie (11-12 lutego 2017). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. 

Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie pożądanych i wybitnych cech
wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na premie dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej.

Wnioski będzie można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR od 13 marca do 11 kwietnia.

Ilustracja do tekstu

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap unowocześniania i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. 

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) - jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE - będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.