Artykuły z kategorii

Targi Wypoczynek w Toruniu

Żywność regionalna z województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzana tradycyjnymi metodami po raz kolejny zaprezentuje się na krajowych targach „Wypoczynek 2017".

Odbędą się one w najbliższy weekend (1-2 kwietnia) podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków.

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 300 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Ilustracja do tekstu

Targi „Pamiętajcie o ogrodach” potrwają od 22 do 23 kwietnia 2017 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

W tegorocznym wydarzeniu będą prezentowane rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze; maszyny i urządzenia do produkcji ogrodniczej; wyposażenia i aranżacje ogrodów; instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii czy nawozy i środki ochrony roślin.

Wieś warmińska

Spośród złożonych wniosków dofinansowano dziewięć zadań na łączną kwotę 57 556 zł.

Wsparcie uzyskał m.in. II Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki stowarzyszenia „Babki Zielarki” oraz „Teatralny Ferwor Bez Spinki” Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.