Artykuły z kategorii

Beczki. Fot. pixabay.pl

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia.

Ilustracja do tekstu

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (23 stycznia 2017 roku) podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji związaną z określeniem ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2017 roku.

Konsultacje kierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szynki i kiełbasy

Od nowego roku obowiązują przepisy ułatwiające rolniczy handel detaliczny.

Dzięki temu na prostszych zasadach będzie można produkować i sprzedawać produkty roślinne oraz zwierzęce we własnym gospodarstwie.

Gospodarstwo rolne - ilustracja do tekstu.. Fot. stockvault.net

W dniach 11-12 lutego br. w Centrum Konferencyjno Targowym Expo Mazury w Ostródzie, odbędą się trzecia edycja Mazurskiego AGRO SHOW - największych targów rolnych w Polsce północno-wschodniej.

Wezmą w nich udział jako wystawcy m.in. producenci i dystrybutorzy polskich i zagranicznych maszyn, urządzeń rolniczych i nowoczesnych technologii.