Artykuły z kategorii

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Rozpoczął się proces zgłaszania danych do uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na rok 2017.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Ilustracja do tekstu

W najbliższą sobotę (19 listopada 2016 roku) w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataj w Ełku odbędzie się XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.


Podczas kulinarnych zmagań rywalizować będą profesjonalni kucharze, uczniowie i amatorzy kulinarnych przysmaków.

Ilustracja do tekstu

W Mrągowie odbyło się III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi. Dwa dni trwało spotkanie 130 osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz zainteresowanych przyszłym uczestnictwem w Programie.

W forum brali udział przedstawiciele z regionu partnerskiego województwa warmińsko-mazurskiego: Côtes d'Armor we Francji.
W wydarzeniu uczestniczyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Logo LGD Południowa Warmia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza na spotkania informacyjne na temat dofinansowania założenia i rozwijania działalności gospodarczej.

O pomoc mogą się ubiegać mieszkańcy gminy Purda, Barczewo, Gietrzwałd, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Pasym i Stawiguda.