Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Pierwszy subregionalny finał XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” odbył się w minioną sobotę (5 listopada) w Zespole Szkół Gospodarczych.

Ideą wydarzenia jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoim rodzaju produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Konferencja w Olsztynie

W Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Samorząd województwa reprezentowała członek zarządu – Sylwia Jaskulska.

Wydarzenie skierowane było do beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Ilustracja do tekstu

Podczas XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”, który odbędzie się 5 listopada 2016 roku w Elblągu rywalizować będą profesjonalni kucharze, uczniowie i inni amatorzy sztuki kulinarnej. 

W tym roku do konkursu zgłoszono 34 produkty i 14 potraw. Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoich rodzajów produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Forum, które zaplanowano na 7-8 listopada 2016 roku, będzie podsumowaniem ostatniego roku wdrażania Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzenie odbędzie się w Mrągowie.

III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”., to spotkanie osób, którym bliska jest idea odnowy wsi w wielu wymiarach. Uczestnicy konferencji zapoznają się z różnorodnymi tematami z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich