Artykuły z kategorii

Prezentacja Pomocnika Ubezpieczonego

Pomocnik Ubezpieczonego to informator, który w prosty i przystępny sposób wyjaśnia, zwłaszcza seniorom, zawiłe prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej.

Jego powstanie to efekt współpracy Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Sądu Okręgowego i Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie.

Podpis - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kolorowe ręce. Fot.stockvault.net

Zapraszamy na konferencję „Fundusze! Przystań – skorzystaj!”, poświęconą konkursom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ogłaszanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Konferencja odbędzie się 29 marca w Hotelu Elbląg (ul. Stary Rynek 54-59, Elbląg).

Logo Wymiennik Kulturalny

Rusza ciekawy projektdla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na terenie regionu Warmii i Mazur.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia, będzie można otrzymać, podczas spotkania, które w czwartek (16 marca) w godzinach 15.30-18.30, odbędzie się w Starym Ratuszu WBP (ul. Stare Miasto 33, Olsztyn).