Artykuły z kategorii

Dzień Sołtysa w Ostródzie

Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Lada dzień – 11 marca – przypada święto sołtysów, dlatego samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie, które odbyło się w piątek 3 marca. W hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości.

– Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy.

Zapowiedź artykułu na stronie ngo.pl

Na pewno bardzo dobrze oceniana współpraca z samorządem i wysoki udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez władze lokalne.

A także umiejętność pozyskiwania wolontariuszy – z ich wsparcia korzysta ¾ warmińsko-mazurskiego sektora.

Szybki PIT - ilustracja do tekstu

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT).

Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.

Krzesła - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Stowarzyszenie ESWIP oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na seminarium pt. "Sektor obywatelski na Warmii i Mazurach na tle Polski".

Spotkanie odbędzie się 10 marca (piątek) w godz. 11-14 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.