Artykuły z kategorii

fot. stockvault.net

W ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” można otrzymać dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Czarne sylwetki ludzi na białym tle. Fot.www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotował opracowanie dotyczące zjawiska bezdomności w regionie.

Dane zostały zaktualizowane na podstawie informacji przesyłanych z ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Logotyp projektu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego promuje przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu.

Pełna lista uprawnionych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na stronie internetowej wspieramregion.pl. Jest na niej ponad 300 organizacji prowadzących działania w najróżniejszych dziedzinach – od ochrony zdrowia, przez pomoc ubogim, po akcje kulturalne. Z pewnością każdy mieszkaniec regionu znajdzie cel, który będzie odpowiadał jego zainteresowaniom.

Test - ilustracja do tekstu. Fot. pixabay.com

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim informuje, iż w dniu 2 lutego 2017 r. dopuściła do egzaminu 30 osób.

Są to absolwenci szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.