Artykuły z kategorii

www.stockvault.net

Ogłoszono otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

14 marca 2017 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął Uchwałę Nr 16/204/17/V w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 r. przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj. (link do strony ROPS- http://portal.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/niepelnosprawni/pliki-wnioski-raporty)


Oferty należy składać do 13 kwietnia 2017 r.

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:
- Halina Zygnerska - kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
- Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
- Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
- Karolina Mówińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
- Radosław Kaim – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19).

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otwarty konkurs w zakresie: wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim – napłynęły trzy oferty i trzy zostały rozpatrzone pozytywnie.

Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie Uchwały Nr 64/1087/16/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Szybki PIT w galeriach handlowych

W najbliższy piątek i sobotę (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie.

W województwie warmińsko-mazurskim akcja odbędzie się w sześciu miejscowościach: Olsztynie, Bartoszycach, Elblągu, Ełku i Ostródzie. To też okazja, by przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego z regionu.

Fot. www.stockvault.net

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, a także przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

Celem konkursu jest wsparcie wdrożenia reformy samorządowej na Ukrainie.