Krzesła - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

W czwartek (16 marca) w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja „Obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim”.

Spotkanie otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin. Rozpoczęcie o godz. 10.

W programie m.in. informacja o planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawienie problematyki obszarów funkcjonalnych oraz prezentacja propozycji samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

Szczegółowy program spotkania