Najlepsi włodarze miast i gmin w poniedziałek 27 lutego odebrali certyfikaty potwierdzające pozycję w rankingu.

Jak porównać poziom rozwoju samorządów? Najlepiej za pomocą liczb.

Ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wyłonił najlepszych, innym wskazuje drogę do sukcesu.

Ilustracja do tekstu

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano kolejne umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia inwestycji w tym makroregionie.

Dzięki ponad 650 mln zł, w tym 472 mln zł z funduszu UE Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw.

Spotkanie w Olsztynie

Okazją do przedstawienia dobrych praktyk rozwojowych w gminach oraz podkreślenie roli gmin w kontekście instytucjonalnej sprawności była konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” w Olsztynie.

Podczas wydarzenia dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przedstawił ranking pt.: „Laureaci XIII Konkursu JST zrównoważonego rozwoju edycja 2016”. Podczas prezentacji omówione zostały osiągnięcia gmin, które w oparciu o przyjęte kryteria znalazły się w pierwszej dziesiątce województwa warmińsko-mazurskiego (w podziale na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miejskie).

Gołdap

Gołdap, Lidzbark Warmiński i Miłomłyn – przedstawiciele tych samorządów podpiszą we wtorek 28 lutego o godz. 12.00 umowy z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem na realizację swoich inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miłomłyn, który uzyskał status ochrony uzdrowiskowej, chce zrealizować u siebie projekt leśnego parku uzdrowiskowego. Gołdap chce rozbudować perki kinezyterapeutyczny i zdrojowy, a także zbudować ścieżkę zdrowia łączącą oba tereny. Lidzbark Warmiński też chce zainwestować w infrastrukturę uzdrowiskową i zbudować leśny park uzdrowiskowy Doliny Symsarny.