Spotkanie z marszałkiem

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotkał się z laureatami XIX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

25 listopada 2016 roku w Warszawie podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XIX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Fot.polskawschodnia.gov

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku ogłoszony zostanie konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego przyznawane będą dotacje na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej.

Wsparcie oferowane jest w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów MŚP, Programu Polska Wschodnia. Jego beneficjentami mogą być konsorcja MŚP.

Logotyp projektu

Miasto Sztokholm i Uniwersytet Sztokholmski zapraszają przedstawicieli gmin do udziału w kongresie Baltic Sea Future zaplanowanego na 6 – 7 marca 2016 roku.

Będzie to okazja do spotkania z naukowcami, przedsiębiorcami i inwestorami i omówienia długookresowej współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Fot. stockvault.net

Trwa nabór wniosków w ramach Programu RITA – Przemiany w Regionie, organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności).

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów realizowanych razem z podmiotami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.