W poniedziałek 13 lutego zarząd województwa i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego przygotowali stanowisko oceniające propozycje rządu. Negocjacje są okazją do uporządkowania spraw związanych z projektami, z których się wycofano, zagospodarowania powstałych w ten sposób oszczędności na nowe przedsięwzięcia, a także uzupełnienia niektórych projektów o dodatkowe elementy.

Ekspozycja reliktów średniowiecznej fortyfikacji Olsztyna oraz dostosowanie budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do całorocznego funkcjonowania to dodatkowe projekty, o których finansowanie zabiega samorząd województwa.

Trwają negocjacje nad kształtem Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

fot. stockvault.net

Do 13 marca 2017 roku PARP przyjmuje wnioski od firm na dofinansowanie uczestnictwa w programie promocji ich wyrobów czy usług na rynkach zagranicznych.

Dotacja może być przeznaczona na wynajęcie i zabudowę stoiska na targach zagranicznych, stworzenie materiałów reklamowych czy przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych. Sfinansować można ponadto przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej albo produkcję i emisję spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Przedszkolaki. Fot. pixabay.com

Jak zwiększyć skuteczność w uzyskaniu dofinansowania na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego?

Zapraszamy na konsultacje dotyczące nowego konkursu.

Logo Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Urząd Miasta Olsztyn, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Odbędzie się ono 28 lutego o godz. 10 w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym (ul. Władysława Trylińskiego 2, sala nr 15, budynek BK)