Fot. stockvault.net

W opracowaniu „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców” opisane są dostępne instrumenty wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

Znajdują się w nim informacje o wielu krajowych i unijnych projektach i działaniach, w ramach których przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe oraz niefinansowe na prowadzenie działalności zagranicznej.

W publikacji poruszane są tematy związane z branżowymi programami promocji, programami promocji na rynkach perspektywicznych, projekcie Polskie Mosty Technologiczne, pomocą de minimis na promocję eksportu, projektem „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, projektem „Internacjonalizacja MŚP", Programem Rządowym – Finansowe Wspieranie Eksportu, systemem dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych czy gwarancjach i ubezpieczeniach eksportowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Ilustracja do tekstu

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, informują, że od 12 marca do 10 czerwca 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będą obowiązywały ustalone przez PKP Polskie Linie Kolejowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, wynikające z harmonogramu robót torowych.

Najistotniejsze zmiany w rozkładzie jazdy pociągów:

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Rozwiń swoją firmę przy wsparciu Funduszy Europejskich”.

Początek 6 kwietnia o godz. 10 w Ratuszu Staromiejskim (Elbląg, Stary Rynek 25).

Flaga USA. Fot. pixabay.com

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz amerykańska instytucja rozwoju regionalnego Virginia Economic Development Partnership (VEDP) zapraszają na seminarium pt. „Informatorium Rynkowe – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku amerykańskim?”.

Bezpłatne spotkanie odbędzie się 21 marca w Olsztynie (Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A), w godz. 9.30-15.