Artykuły z kategorii

Logotyp

W najbliższych miesiącach na działania związane z usuwaniem azbestu w naszym województwie przeznaczono blisko 1,7 mln zł.

O dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten groźny minerał.

Ilustracja do tekstu

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Gil

Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać zimujące ptaki, Klub Miłośników Ptaków w Ełku, zaprasza na spacer ornitologiczny w ramach Zimowego Ptakoliczenia. 

Jest to akcja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków odbywająca się w ostatni weekend stycznia, w której Klub Miłośników Ptaków uczestniczy już po raz 11.

stockvault.net

Od 23 stycznia można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”.

W tym naborze do wykorzystania jest 100 mln zł w formie dotacji i pożyczki.