Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Motywem przewodnim XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego jest jest ochrona przyrody i bioróżnorodność w parkach narodowych Polski.

Jego celem jest m.in. dostrzeganie piękna przyrody ojczystej, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko przyrodnicze w domu rodzinnym, na podwórku, w klasie, szkole i jej okolicy, zaktywizowanie całej społeczności szkolnej oraz rodzin uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska oraz wyrabianie nawyku oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zadecydował, które organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 16 ofert, z których 15 spełniło wymogi formalne. W lutym odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która zarekomendowała przyznanie pomocy finansowej dla sześciu ofert biorących udział w konkursie. Rozdysponowano w sumie 55 tys. zł.

Logo programu "EWA plus"

Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA plus” uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Droga - ilustracja do tekstu

Zbliża się termin złożenia sprawozdania z „Programu ochrony środowiska przed hałasem (…)”.

To ważna informacja dla organów administracji publicznej, tj.: starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, a także dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, policji oraz zarządców dróg wojewódzkich i krajowych.