Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ideą konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Jednym z założeń konkursu jest wzbudzanie wśród twórców chęci poszukiwania regionalnych wyróżników, czerpania inspiracji z kultury ludowej oraz historii Warmii i Mazur. Ważne jest także spowodowanie wzrostu aktywności w zakresie twórczości artystycznej, opartej o unikalne cechy regionu.

Ilustracja do tekstu

Ideą ogólnopolskiego konkursu jest zebranie i promocja informacji o gminach, które aktywnie wpierają rozwój turystyki rowerowej, promują aktywny wypoczynek na rowerach i tworzą infrastrukturę rowerową.

Przedsięwzięcie ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy, parki, miejsca noclegowe, postojowe), promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gminy i innych portalach oraz popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2017 roku. 

W konkursie przewidziano udział w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina miejska na prawach powiatu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Skorpenowy spływ na powitanie wiosny

Tradycja witania wiosny spływem płetwonurków Łyną ma w Olsztynie już trzynastoletnią tradycję. Po raz czternasty śmiałkowie zanurzą się w nurcie rzeki 18 marca.

Skorpenowym Spływ Łyną zagwarantuje emocje nie tylko im, ale i śledzącym ich z brzegu widzom.

Ełk

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprasza na wędrówkę pieszą po okolicy.

Spacer odbędzie się 12 marca.