Artykuły z kategorii

Sprzątanie Pisy 2016

Jubileuszową akcję zaplanowano na 1 kwietnia.

Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 9 przy moście kolejowym w Piszu.

Głównym celem akcji jest poprawa środowiska naturalnego rzeki Pisy, która jest wizytówką Pisza i Mazur. Poprzednie akcje były udane. Jednak, chociaż wydobyto dużo nieczystości, na dnie rzeki ciągle z zalega dużo śmieci.

Akcja ma również na celu popularyzację nurkowania jako aktywnej formy wypoczynku na jednej z najpiękniejszych rzek naszego regionu. Podczas akcji zorganizowany zostanie wśród płetwonurków konkurs na najciekawsze znalezisko z dna rzeki Pisy.

Głównymi organizatorami Akcji są: Koło PZW Nr 75 „Roś” w Piszu, Szkoła Nurkowania „Mazury Diving”, Gmina Pisz i Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.