Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

W poniedziałek 20 marca o godz. 10.00 na w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie odbędzie się konferencja pt. „Wiosna zaczyna się w Olsztynie”. Jest ona zorganizowana z okazji jubileuszu 500. rocznicy opracowania tablicy astronomicznej przez Mikołaja Kopernika na olsztyńskim zamku.

Mikołaj Kopernik, przebywając w Olsztynie, pełnił funkcję administratora dóbr kapituły. Wśród licznych obowiązków, które zostały mu przydzielone, swoją uwagę skupiał również na sprawach ekonomicznych, efektem czego był projekt reformy walutowej. Opracowane przez Kopernika prawa mają zastosowanie do dziś.

Mimo wielu obowiązków znajdował również czas na to, co było najbliższe jego sercu. Prowadził tu badania astronomiczne. Kontynuował prace nie tylko związane ze swoim największym dziełem „O obrotach ciał niebieskich”, ale również oddawał się badaniom związanym z reformą kalendarza juliańskiego. To właśnie w Olsztynie opracował tablicę słoneczną. Własnoręcznie zaznaczając drogę Słońca, kreślił szereg hiperbol. Tablica łączy w sobie dwie funkcje - zegara oraz kalendarza słonecznego.

Linia prosta określała moment wiosennego i jesiennego przejścia Słońca przez równik. Pozwoliło to na ustalenie dat ruchomych świąt kościelnych. Znajdująca się na olsztyńskim zamku tablica astronomiczna została wykonana rękoma Mikołaja Kopernika, jest jedyną tego typu tablicą na świecie.

Program konferencji:

09.30-10.00 rejestracja gości,
10.00-10.10 wystąpienie wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletty Śląskiej-Zyśk,
10.10-10.20 wystąpienie prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza,
10.20-10.25 prezentacja spotu przygotowanego przez Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna z okazji 500. rocznicy stworzenia tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika,
10.25-11.05 „Mikołaj Kopernik i dawna astronomia w pogoni za wiosną”
– prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN,
11.05-11.20 przerwa,
11.20-12.20 „Olsztyńska wiosna Kopernika” – dr Jacek Szubiakowski, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium,
12.20 zakończenie konferencji.